Religion
mitt forhold til guder
Christendom Islam diverse

Det norske Hedningsamfunn
Human-Etisk Forbund
Jeg er medlem i begge organisasjoner,
men Hedningsamfunnet står mine holdninger til kristendommen særlig nær, selv om jeg kanskje ikke er enig i alt som forfektes.