Religion - Islam
Muslimene er bønnhørt!
Fra og med fredag den 31. mars 2000 er det tillatt å rope til bønn fra minarettene i Oslo. Til tross for mange protester (mine inkludert) har bydelsutvalg i Gamle Oslo gitt tillatelsen. Dette begrunnes med religionsfrihet, toleranse overfor andre trossamfunn og deres skikker. Jeg blir personlig berørt av dette fordi minarettene ligger rett overfor min leilighet i ca. 500 meters avstand. Like forstyrrende er kirkeklokkenes ringing, men tross alt er det en del av vår kulturarv og de kan til tider lyde ganske vakre. Jeg har med viten og vilje bosatt meg langt fra kirkeklokkenes påvirkning.
Bønnerop er imidlertid alt annet enn vakker, det er bare støy og baserer seg på en tro som mange føler seg krenket av. Mange tror hverken på Gud eller Mohammed og ønsker heller ikke bli påtvunget andres overtro. Det norske Hedningsamfunn har samtidig søkt om tillatelse til å innkalle til sine møter gjennom høyttalere ved å proklamere at det ikke finnes noen Gud. Dette er også blitt innvilget, men vil ikke bli praktisert.
? ? ?
Kle av din muslimske jente

Dette burde bli påtalt - og ikke bare her i Norge!
tilbake om religion på min hjemmeside