Denne siden er vidmet seksualiteten
gaven alle mennesker har fått med seg fra fødselen av. Den er dedikert til
«min» seksualitet, dvs. kjærligheten/begjæret til mannen og hans kropp -
som det mest fullkomne naturen har skapt. Det finnes en uendelig skjønnhet
i guttens/mannens utseendet og væremåte i både uberørt og opphisset tilstand.
Siden mine «memoarer» forteller om det som har/hadde betydelig
innflytelse i mitt liv kan ikke seksualiteten utelukkes fordi den har en fremtredende
plass i mitt og andres tilværelse. Den skal heller ikke gjemmes bort fordi den hele
tiden er blitt utsatt for fordømmelse og hat. I mange land blir fortsatt mennesker drept fordi de elsker «feil» kjønn. Tilgang til den seksuelle delen av mine gallerier forutsetter at du er
et voksent menneske og har lagt religionens og hetero-samfunnets svøpe bak deg.